Mạng proxy – Cổng trung gian cho truy cập Internet

Mạng proxy – Cổng trung gian cho truy cập Internet

Mạng proxy là một phần mềm hay thiết bị mạng giúp người dùng kết nối đến Internet thông qua một máy chủ trung gian gọi là máy chủ proxy. Máy chủ proxy này sẽ thay mặt người dùng gửi và nhận dữ liệu từ Internet.

hình ảnh tham khảo tại viettuans.vn

Hình 1: Cơ chế hoạt động của mạng proxy

Như hình 1 minh họa, khi người dùng yêu cầu truy cập một trang web, yêu cầu sẽ được chuyển đến máy chủ proxy. Sau đó máy chủ proxy sẽ trực tiếp kết nối đến máy chủ chứa trang web đó và lấy dữ liệu về. Dữ liệu được máy chủ proxy chuyển trả lại cho máy người dùng.

Mạng proxy được sử dụng cho mục đích:

Bảo mật, truy cập nội dung bị chặn, tối ưu hiệu năng, bảo mật mạng nội bộ.
Như vậy, mạng proxy là công nghệ hữu ích giúp người dùng truy cập Internet an toàn, nhanh chóng và vượt qua những hạn chế địa lý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Dark mode